SW-professionals en gemeenten staan voor de taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers. Een belangrijk instrument hiervoor is functiecreatie. Ga jij aan de slag met functiecreatie? In de Checklist staan de belangrijkste aandachtspunten op een rij en met de QuickScan onderzoek je wat de mogelijkheden zijn binnen een bedrijf.

Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Gekwalificeerd personeel doet het werk waarvoor het is opgeleid en elementaire taken worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

‘Leerkrachten moeten zich kunnen focussen. Daarom leek het ons goed om een aantal taken van leerkrachten af te kunnen stoten. Met name het ongeschoolde werk. Deze taken zijn geschikt voor onze doelgroep.’ Linda van den Burgh, directeur Mgr. Bekkerschool.

Checklist implementatie functiecreatie

Ga jij aan de slag met functiecreatie? In de Checklist implementatie functiecreatie staan de belangrijkste aandachtspunten op een rij om aan de slag te gaan met functiecreatie.

QuickScan functiecreatie

Met de QuickScan functiecreatie kun je onderzoeken wat binnen een bedrijf de mogelijkheden zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Je kunt hierbij het invulformulier gebruiken. Als je de QuickScan uitvoert, dan doorloop je een aantal stappen om te komen tot een advies. Deze stappen worden beschreven in de handleiding. Bij elke stap krijg je tips.