Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via functiecreatie is minimaal kostenneutraal. Dat blijkt uit onderzoek dat SBCM bij acht werkgevers uitvoerde. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in een overzichtelijke brochure. Werkgevers kunnen met het financieel model direct inzicht krijgen in wat functiecreatie voor hun bedrijf kan betekenen.

Doel en doelgroep

Werkgevers kunnen met de businesscases inzicht krijgen in de economische waarde van het werken met functiecreatie. Met het financiële model kunnen werkgevers berekenen wat de kosten en baten van functiecreatie voor hun bedrijf zijn.

Inhoud

In de brochure staan acht praktijkvoorbeelden van werkgevers die functiecreatie hebben ingezet. Bij elk voorbeeld is het financiële model ingevuld, waar direct uit af te lezen is wat de toepassing van functiecreatie heeft opgeleverd. Uit de voorbeelden blijkt dat functiecreatie minimaal op termijn kostenneutraal is.

‘Het bieden van werk aan en kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een vanzelfsprekende keuze. Maar rendement moet er wel zijn. Anders werkt het niet.’ Freek Reijnen, manager-Operations van IGO-POST bv.

Het financiële model is ook apart te downloaden. Je kunt hiermee direct berekenen wat functiecreatie voor de organisatie kan betekenen.

Meer informatie

SBCM organiseert regelmatig trainingen over het gebruik van het financiële model en de businesscases voor functiecreatie.