Is publiek detacheren onder de Participatiewet ongewenst of juist noodzakelijk? Die vraag staat centraal in de detacheringswijzer. De detacheringswijzer brengt relevante overwegingen rondom detachering in beeld.

Onderzoeksvragen

De detacheringswijzer geeft antwoord op twee onderzoeksvragen:

  1. Onder welke omstandigheden is het zinvol om een publieke detacheringsfaciliteit te organiseren voor de doelgroep van de Participatiewet met verminderde loonwaarde?
  2. Hoe komen publieke partners (gemeenten, sociale werkbedrijven) samen tot een afgewogen besluit: hoe pakken ze het besluitvormingsproces aan?

Meer informatie

Download de detacheringswijzer