Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lukt het nog steeds niet iedereen om toe te treden tot de arbeidsmarkt en structureel mee te blijven doen. Een nieuw fenomeen is online platformwerk dat voor een laagdrempelige match – bijvoorbeeld via een algoritme – van vraag en aanbod zorgt. Werk via online platforms zoals bezorgdiensten en andere klussen leidt echter vaak tot weinig zekerheden en regelruimte voor werkenden. Denk aan de processen van de vakbond over schijnzelfstandigheid van platformwerkers. Toch bieden de soms tijd- en locatie-ongebonden klussen die via de online platforms worden aangeboden ook kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Om die kansen in de praktijk te laten onderzoeken en daaraan de eis toe te kunnen voegen dat het werk via een platform leidt tot voldoende bestaanszekerheid (inkomen) en passend werk hebben NSvP en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid een challenge uitgeschreven. LaNSCO, CurrentWerkt! en Martijn Arets van Professional Outsider Consultancy hebben de challenge gewonnen en ontvangen een innovatiesubsidie van 50.000 euro om hun ideeën in de praktijk op te zetten en uit te proberen.

De winnaars in beeld

Om aandacht te blijven besteden aan het groeiende fenomeen platformwerk, volgen we de drie winnaars de aankomende periode op de voet. Dan doen we door middel van artikelen en video’s:

LaNSCO

CurrentWerkt

Martijn Arets van Professional Outsider Consultancy