Begeleid jij een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt? Het kan zijn dat hij of zij een psychische aandoening en/of gedragsprobleem heeft. Het is van belang dat jij en de werkgever hier in de begeleiding rekening mee houden. Je kunt hiervoor de e-learningmodule ‘Werken met de begeleidingskaarten’ en de begeleidingskaarten gebruiken, in aanvulling op de handreiking.

Doel en doelgroep

De begeleidingskaarten zijn voor coaches, begeleiders en werkgevers een hulpmiddel bij de dagelijkse begeleiding op de werkvloer. Ze gaan uit van het principe ‘wat zie ik’, ‘wat doe ik’ en dragen bij aan een gemeenschappelijke of op elkaar afgestemde aanpak van medewerkers met een psychische aandoening en/of gedragsproblemen.

Inhoud

De begeleidingskaarten bestaan uit een korte handleiding en een beschrijving van de zeven te onderscheiden gedragskenmerken, hoe deze te herkennen en hoe hiermee om te gaan. De zeven gedragskenmerken zijn:

  • faalangstig gedrag;
  • teruggetrokken gedrag;
  • verstandelijk zwak gedrag;
  • concentratiezwak gedrag;
  • impulsief gedrag;
  • vasthoudend gedrag;
  • niet-sociaal gedrag.

Download de begeleidingskaarten

Benut ook de e-learningmodule ‘Werken met de begeleidingskaarten’ (doorlooptijd ca. 60 minuten)’.

Andere tips

Om je observatievermogen te helpen verbeteren heeft het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid de e-learning Observeren kun je leren ontwikkeld. Met deze online module kun je jezelf vaardigheden aanleren die je helpen om objectief te observeren. Naast vaardigheden zoals luisteren, kijken, voelen en toetsen, komen verschillende vormen van observeren en veelvoorkomende valkuilen aan bod.

Lees meer over de training ‘Omgaan met psychische aandoeningen’ in het trainingsoverzicht.

Om de samenwerking met je nieuwe collega duurzaam te laten verlopen, is het belangrijk dat hij of zij de ongeschreven regels op de werkvloer kent. Maar wat zijn de ongeschreven regels bij de werkgever? Leer het inzichtelijk te maken met de checklist ‘De spelregels op de werkvloer’.

Meer informatie en concrete tips over de introductie en begeleiding van een nieuwe collega met een afstand tot de arbeidsmarkt vind je in de handreiking ‘Aan het werk met nieuwe collega’s’.

Lees de praktische tips over het begeleiden op de werkvloer van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in de handreiking ‘Begeleiding op de werkvloer’.