Een goede diagnose is belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar werk te begeleiden. Voor gemeenten wordt diagnostiek steeds belangrijker bij de uitvoering van de Participatiewet. Ze willen hiermee zicht krijgen op de mogelijkheden voor duurzame arbeidsparticipatie van de