Tips en ondersteuning

Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional plezier houden in je werk, duurzaam inzetbaar blijven, of je loopbaan een nieuwe wending geven. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiertoe de mogelijkheid. In het trainingsaanbod van 2022 vind je

De publicatie ‘Simpel Switchen van dagbesteding naar werk’ biedt praktijkvoorbeelden van de overgang van dagbesteding naar werk. Hoe ziet de weg van dagbesteding naar werk (en soms terug) eruit? Op welke manier bieden gemeenten, werkgevers, zorgaanbieders en andere partijen daar ondersteuning bij? Doel

Juist bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie is het blijven ontwikkelen van vaardigheden belangrijk. Op de WERK-portal.nl kunnen ze oefenen met realistische werksituaties. De programma’s gaan over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal, omgaan met de computer en social

Hoe kunnen medewerkers hun vaardigheden en talenten blijven ontwikkelen? En hoe zorg je er als professional voor dat medewerkers plezier houden in het werk en goed inzetbaar blijven? Op donderdag 17 maart 2022 vond het jaarlijkse congres De Professional Centraal plaats met als thema Leven Lang Ontwikkelen. De

Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft geldproblemen, 62% van de bedrijven heeft werknemers met geldzorgen (Nibud). Geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken en hebben hierdoor veel effect op het dagelijkse leven én op het werk. Werkgevers en organisaties die mensen begeleiden naar en op werk

Om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie regulier te plaatsen, moet je als gemeente en sociaal werkbedrijf een goed netwerk van werkgevers opbouwen in je regio. Daarnaast heb je kennis nodig van wat de motieven van de verschillende werkgevers zijn om mensen op te nemen in de organisatie. Wat drijft

Om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden van regulier, duurzaam en passend werk dient niet alleen de aanbodkant te worden versterkt, maar ook aan de vraagkant te worden gesleuteld. Er zijn verschillende methoden voor werkgevers om passend werk te creëren, denk aan

Het doel van de Participatiewet is meer banen voor meer mensen creëren, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Zo helpen de overheid en het bedrijfsleven mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een baan te vinden. Maar niet alle werkgevers durven dat risico aan of zijn in staat om

Om tot een succesvolle match te komen tussen vraag en aanbod heeft iemand met een kwetsbare arbeidsmarktpositie de juiste match en goede begeleiding nodig. Dat vraagt om maatwerk. Een medewerker met een visuele beperking heeft bijvoorbeeld andere begeleiding nodig dan een medewerker met een ontwikkelingsstoornis,