Tips en ondersteuning

Ben jij een professional in de werkgeversdienstverlening binnen het publieke domein? Wil je je kennis en ervaringen op het gebied van toeleiden naar werk delen met andere professionals? Sluit je dan aan bij het kennisplatform werkgeversdienstverlening. Doel Door deel te nemen aan de bijeenkomsten van

In 2019 gaat het kennisplatform jobcreators verder als het kennisplatform passend werk. Binnen dit kennisplatform gaat het om onderwerpen als functiecreatie en jobcarving. Het kennisplatform staat open voor alle professionals die zich inzetten om passend werk te creëren voor mensen met een afstand tot

Hoe help je jongeren met een arbeidsbeperking die van school komen aan een betaalde baan? De kennis en infrastructuur van SW-bedrijven speelt hierbij een belangrijke rol. Sommige SW-bedrijven zijn al actief betrokken bij de begeleiding van school naar werk, terwijl anderen nog zoekende zijn. In de publicatie

Werkgevers komen voor verschillende subsidies en regelingen in aanmerking als zij mensen uit de Participatiewet in dienst nemen. Het is voor hen echter lastig en complex om hier wijs uit te worden. Daarom hebben SBCM en Cedris een praktisch hulpmiddel ontwikkeld, waarin alle stappen, voorzieningen en

Steeds meer werkgevers bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch bestaan er nog veel onduidelijkheden. De branchemodellen ‘inclusief werkgeven’ laten zien welke functies en taken in de branches geschikt zijn voor mensen uit de doelgroep. Daarnaast biedt het concrete praktijkvoorbeelden

Door de inzet van nieuwe technologie kunnen mensen met een beperking beter en efficiënter werken. Dat is goed voor hun eigen inzetbaarheid en ontwikkeling. Ook is het een kans voor bedrijven die op zoek zijn naar personeel. In de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) werken TNO, Cedris en SBCM

Nieuwe banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dát is het doel van jobcreators. Dit doen zij door bestaande werkzaamheden anders te verdelen en, vanuit het perspectief van de werkgever, een waardecreatie voor het bedrijf te realiseren. De resultaten van het onderzoek rapporteren

Door het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het herschikken van taken worden functies gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wat zijn de kosten en baten van dit soort functiecreatie en hoe bereken je dat? Lees het in de brochure Financiële business cases functiecreatie. Doel

SW-professionals en gemeenten staan voor de taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers. Een belangrijk instrument hiervoor is functiecreatie. Ga jij aan de slag met functiecreatie? In de Checklist staan de belangrijkste aandachtspunten op een rij en met de

Hoe kun je werkzoekenden zonder diploma toch kwalificeren voor losse werkprocessen? Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een aanpak ontwikkeld waarbij deze mensen praktijkverklaringen kunnen halen bij bedrijven in de regio. Zo wordt voorkomen dat werkzoekenden zonder enige kwalificatie