Tips en ondersteuning

Begeleid jij een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt? Het kan zijn dat hij of zij een psychische aandoening en/of gedragsprobleem heeft. Het is van belang dat jij en de werkgever hier in de begeleiding rekening mee houden. Je kunt hiervoor de e-learningmodule ‘Werken met de begeleidingskaarten’

Een goede diagnose is belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar werk te begeleiden. Wat zijn volgens professionals belangrijke elementen voor de diagnose en hoe kun je daar effectief en efficiënt invulling aan geven? Om een antwoord te geven op deze vraag is, op basis van

Een goede diagnose is belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar werk te begeleiden. Voor gemeenten wordt diagnostiek steeds belangrijker bij de uitvoering van de Participatiewet. Ze willen hiermee zicht krijgen op de mogelijkheden voor duurzame arbeidsparticipatie van de