Tips en ondersteuning

Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional plezier houden in je werk, duurzaam inzetbaar blijven, of je loopbaan een nieuwe wending geven. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiertoe de mogelijkheid. In het trainingsaanbod van 2020 vind je

Detacheren is een belangrijk instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en te houden. Cedris en SBCM hebben daarom het kennisplatform detacheren opgezet. Ben jij vanuit je vak bezig met detacheren? Ben je bereid over de grenzen van je eigen organisatie te kijken? Ben

Groepswerk biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om in een reguliere omgeving te werken. Een goede groepsdetachering heeft niet alleen voordelen voor de doelgroep, maar zeker ook voor werkgevers. In de Werkwijzer en het Werkboek Groepswerk staan handvatten om groepswerk te werven

In de handreiking Handreiking Nieuwe doelgroepen, geijkte instrumenten delen 18 werkbedrijven hun ervaringen met hoe medewerkers via detachering hun plek op de arbeidsmarkt vinden. Ervaringen werkgevers, gemeenten en werkzoekenden Detacheren helpt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een

Op basis van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor detachering zijn de algemene detacheringsvoorwaarden samengesteld. Deze algemene detacheringsvoorwaarden bestaan uit twee modelovereenkomsten: een opdrachtovereenkomst en een detacheringsovereenkomst. Modelovereenkomsten De modelovereenkomsten zijn

De detacherigswijzer gaat in op de vraag of publiek detacheren onder de Participatiewet ongewenst of juist noodzakelijk is. Het doel van de detacheringswijzer is om het ontwikkel- en besluitvormingsproces van gemeenten en sociale werkbedrijven te faciliteren door relevante overwegingen in beeld te brengen. Onderzoeksvragen De