Tips en ondersteuning

Leven Lang Ontwikkelen Hoe kunnen medewerkers hun vaardigheden en talenten blijven ontwikkelen? En hoe zorg je er als professional voor dat medewerkers plezier houden in het werk en goed inzetbaar blijven? Tijdens het congres De Professional Centraal in 2022 stonden deze vragen centraal. Bekijk hieronder

Het afgelopen jaar heeft eens te meer laten zien dat de waarde van werk groot is. Voor iedereen. Werk is zoveel meer dan alleen het salaris dat op je bankrekening wordt gestort. Werk zorgt voor ritme, heeft positieve invloed op je gezondheid en zorgt ervoor dat je meedoet aan de samenleving. Het is dan

Ben jij als professional werkzaam in de sociale werkgelegenheid en wil jij je kennis en vaardigheden uitbreiden? Maak dan gebruik van onderstaand aanbod: Fysieke (incompany) trainingen Gratis online trainingen Gratis Kenniskringen Fysieke (incompany) trainingen Leden van Cedris ontvangen 25% korting

Het doel van de Participatiewet is meer banen voor meer mensen creëren, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Zo helpen de overheid en het bedrijfsleven mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een baan te vinden. Maar niet alle werkgevers durven dat risico aan of zijn in staat om

Groepswerk biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om in een reguliere omgeving te werken. Een goede groepsdetachering heeft niet alleen voordelen voor de doelgroep, maar zeker ook voor werkgevers. In de Werkwijzer en het Werkboek Groepswerk staan handvatten om groepswerk te werven

In de handreiking Handreiking Nieuwe doelgroepen, geijkte instrumenten delen 18 werkbedrijven hun ervaringen met hoe medewerkers via detachering hun plek op de arbeidsmarkt vinden. Ervaringen werkgevers, gemeenten en werkzoekenden Detacheren helpt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een

Op basis van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor detachering zijn de algemene detacheringsvoorwaarden samengesteld. Deze algemene detacheringsvoorwaarden bestaan uit twee modelovereenkomsten: een opdrachtovereenkomst en een detacheringsovereenkomst. Modelovereenkomsten De modelovereenkomsten zijn

De detacherigswijzer gaat in op de vraag of publiek detacheren onder de Participatiewet ongewenst of juist noodzakelijk is. Het doel van de detacheringswijzer is om het ontwikkel- en besluitvormingsproces van gemeenten en sociale werkbedrijven te faciliteren door relevante overwegingen in beeld te brengen. Onderzoeksvragen De