Werkgeversnetwerk

Tips en ondersteuning

Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional plezier houden in je werk, duurzaam inzetbaar blijven, of je loopbaan een nieuwe wending geven. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiertoe de mogelijkheid. In het trainingsaanbod van 2020 vind je

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid verbindt kennis en praktijk gericht op passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kenniscentrum organiseert daarom het jaarlijkse congres De Professional Centraal. Op het congres kun je deelnemen aan verschillende

Werkgevers komen voor verschillende subsidies en regelingen in aanmerking als zij mensen uit de Participatiewet in dienst nemen. Het is voor hen echter lastig en complex om hier wijs uit te worden. Daarom hebben SBCM en Cedris een praktisch hulpmiddel ontwikkeld, waarin alle stappen, voorzieningen en

quote afbeelding
"Om deze doelgroep echt te helpen moet je relaties opbouwen: met werkgevers, met de jongeren zelf, hun ouders, en zelfs met collega’s binnen je eigen organisatie."

Activiteiten

Nieuws

19 mrt 2020

Wat is de impact van het coronavirus op onze dienstverlening?

Nederland is in de greep van het coronavirus. De crisis heeft een ongelooflijke impact op ons leven en werk, zonder goed te weten welke stappen nog volgen en hoe lang het gaat duren. Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende periode. Zeker ook de mensen die vanwege een kwetsbare gezondheid extra

19 mrt 2020

Breed Offensief: het pakket aan voorstellen is bekend

In februari 2020 stuurde staatssecretaris Van Ark het wetsvoorstel Breed Offensief naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is een onderdeel van een breed pakket aan maatregelen gericht op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel

18 feb 2020

Handreikingen voor inclusief werkgeven geactualiseerd

Een aantal veel gebruikte handreikingen is geactualiseerd en opnieuw vormgegeven. Deze handreikingen hebben als doel werkgevers te ondersteunen met inclusief werkgeven. Het gaat om de handreikingen Aan het werk met nieuwe collega’s, Begeleiding op de werkvloer en Spelregels op de werkvloer. Jobcoaches