Werkfit maken

Onderzoeken

18 jan 2022

Langer doorwerken vraagt om fitte en vitale werknemers. De overheid en werkgevers zetten daarom al jaren in op het bevorderen van vitaliteit

Tips en ondersteuning

Lerenwerktvooriedereen.nl is een webapp met korte laagdrempelige leeractiviteiten op verschillende thema’s, ontwikkeld voor medewerkers van sociale werkbedrijven. Aan bod komen onderwerpen als taal & cultuur, digitale vaardigheden, gezond & veilig werken, geld & rekenen en prettig samenwerken. De

Hoe kun je objectief observeren en welke competenties zijn daarvoor nodig? Dat leer in je in de gratis e-learning Observeren kun je leren. Er wordt een aantal valkuilen behandeld. Aan de hand van vijf videoscenes leer je vervolgens jouw observatievermogen te verbeteren. In de e-learning ‘Observeren

Praktijkleren biedt mensen die moeite hebben met leren in een schoolse omgeving de mogelijkheid via de werkvloer een vak te leren. Sinds de invoering van de Participatiewet worden er voor schoolverlaters met een kwetsbare positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt aangepaste routes ontwikkeld voor

quote afbeelding
"Bij de ontwikkeling van medewerkers is vooral informeel leren belangrijk."

Nieuws

2 mensen aan tafel in gesprek met andere mensen via een live videoverbinding
13 apr 2022

Bedrijven gezocht voor de pilot Digitaler naar werk

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker op de werkvloer. Als onderdeel van het Europese Digital Collective start Stichting Lezen en Schrijven daarom, in samenwerking met SBCM het project ‘Digitaler naar werk’. Laaggeletterde werknemers met beperkte digitale vaardigheden kunnen door deelname

18 jan 2022

Sociale coöperatie: een veilige vorm van ondernemen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

In Nederland zitten circa 300.000 mensen langdurig in de bijstand. Voor veel van hen is het moeilijk om passend werk te vinden. Vaak komen zij door verschillende oorzaken (psychische kwetsbaarheid, lichamelijke beperking, taalachterstand) niet verder. In steeds meer gemeenten ontstaan daarom sociale

18 jan 2022

Gezondheid met de werkvloer

Langer doorwerken vraagt om fitte en vitale werknemers. De overheid en werkgevers zetten daarom al jaren in op het bevorderen van vitaliteit en een gezonde leefstijl. Toch worstelen veel werknemers nog met hun gezondheid. Hoe krijg je als werkgever, je medewerkers zover dat ze actief aan de slag gaan

Ervaringen