Werkfit maken

Onderzoeken

10 mei 2019

Samenwerking tussen mbo-scholen en sociale werkbedrijven bij diplomagerichte mbo-opleidingen biedt jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare

Tips en ondersteuning

Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional plezier houden in je werk, duurzaam inzetbaar blijven, of je loopbaan een nieuwe wending geven. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiertoe de mogelijkheid. In het trainingsaanbod van 2020 vind je

Juist bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie is het blijven ontwikkelen van vaardigheden belangrijk. Op de WERK-portal.nl kunnen ze oefenen met realistische werksituaties. De programma’s gaan over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal, omgaan met de computer en social

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid verbindt kennis en praktijk gericht op passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kenniscentrum organiseert daarom het jaarlijkse congres De Professional Centraal. Op het congres kun je deelnemen aan verschillende

Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft geldproblemen, 62% van de bedrijven heeft werknemers met geldzorgen (Nibud). Geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken en hebben hierdoor veel effect op het dagelijkse leven én op het werk. Werkgevers en organisaties die mensen begeleiden naar en op werk

quote afbeelding
"Bij de ontwikkeling van medewerkers is vooral informeel leren belangrijk."

Activiteiten

Nieuws

06 jul 2020

Nieuw lerend netwerk: verken de mogelijkheden van praktijkleren bij het sociaal werkbedrijf

Om mensen te begeleiden naar duurzaam werk wordt door sociaal werkbedrijven steeds vaker praktijkleren in samenwerking met het mbo ingezet. Op die manier krijgen mensen de mogelijkheid tijdens het werk en eventueel gecombineerd met lessen een praktijkverklaring in het mbo, een mbo-certificaat of mbo-diploma

09 jun 2020

Leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden van start

Dit voorjaar is Schouders Eronder gestart met het leernetwerk ‘Arbeidsparticipatie en Schulden’. Vanwege de coronamaatregelen niet in fysieke vorm maar online. In een leernetwerk leren professionals hoe zij systematisch hun eigen vraagstuk kunnen verkennen en uiteenrafelen aan de hand van een methodiek

09 jun 2020

Ga aan de slag met de geactualiseerde handleiding Vraaggericht coachen

Met de handleiding Vraaggericht coachen leer je te coachen vanuit de vraag van de medewerker en aan te sluiten bij diens talenten en mogelijkheden. Hierdoor neemt de medewerker meer de regie over de eigen ontwikkeling en de te behalen doelen. De medewerker heeft daarmee een grotere kans om duurzaam aan

Ervaringen