Matching en begeleiding

Onderzoeken

06 okt 2020

KplusV deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar detacheringsmodellen die in de praktijk het meeste

Tips en ondersteuning

Hoe herken je tijdig financiële problematiek Geldzorgen tijdig signaleren bij medewerkers of cliënten. Dat is waar de e-learning Schuldenproblematiek bij helpt. Ook krijg je met de e-learning handvatten om je cliënt of medewerker naar een oplossing te bewegen, zonder in de schoenen van de schuldhulpverlener

Werkgevers staan te springen om nieuwe medewerkers. Steeds meer ondernemers ontdekken dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waardevolle collega’s kunnen zijn. Om hen te helpen hier succesvol in te zijn is de praktische gids ‘Inclusief werkgeven doe je zo!’ opgesteld. In de gids ‘Inclusief

Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional plezier houden in je werk, duurzaam inzetbaar blijven, of je loopbaan een nieuwe wending geven. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiertoe de mogelijkheid. In het trainingsaanbod van 2020 vind je

Juist bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie is het blijven ontwikkelen van vaardigheden belangrijk. Op de WERK-portal.nl kunnen ze oefenen met realistische werksituaties. De programma’s gaan over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal, omgaan met de computer en social

quote afbeelding
"De klant zit aan het stuur en ik zit er naast."

Activiteiten

Nieuws

10 nov 2020

Online lancering nieuwe e-learning ‘Werk & Schulden’

De nieuwe, interactieve e-learning rond Werk & Schulden is klaar en wordt op donderdag 26 november 2020 tussen 11.00 en 12.00 uur tijdens een online sessie gepresenteerd door Nadja Jungmann en Josje Dikkers van de Hogeschool Utrecht. Wil je als jobcoach of HR-professional op weg worden geholpen bij

10 nov 2020

Meld je aan: webinar kenniskring jobcoaching in teken van coachen statushouders

Medio 2021 wijzigt de Wet inburgering. Dit leidt tot een nieuwe taak voor de lokale overheid en voor de partners waarmee zij samenwerkt. Hier ligt ook een extra opdracht voor veel sociale werkbedrijven. Want hoe kunnen professionals in de uitvoering optimaal en gericht duurzame participatie van statushouders

10 nov 2020

Schrijf je in voor de derde bijeenkomst van het lerend netwerk praktijkleren

Bij het begeleiden naar duurzaam werk wordt door sociaal werkbedrijven steeds vaker praktijkleren in samenwerking met het mbo ingezet. Zo krijgen mensen de mogelijkheid tijdens het werk en eventueel gecombineerd met lessen een praktijkverklaring in het mbo, een mbo-certificaat of mbo-diploma te halen.

Ervaringen