Matching en begeleiding

Onderzoeken

04 mrt 2019

Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Met de jobcoach lukt het wel’. De Beleidsonderzoekers kregen

Tips en ondersteuning

Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional plezier houden in je werk, duurzaam inzetbaar blijven, of je loopbaan een nieuwe wending geven. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiertoe de mogelijkheid. In het trainingsaanbod van 2020 vind je

Juist bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie is het blijven ontwikkelen van vaardigheden belangrijk. Op de WERK-portal.nl kunnen ze oefenen met realistische werksituaties. De programma’s gaan over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal, omgaan met de computer en social

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid verbindt kennis en praktijk gericht op passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kenniscentrum organiseert daarom het jaarlijkse congres De Professional Centraal. Op het congres kun je deelnemen aan verschillende

quote afbeelding
"De klant zit aan het stuur en ik zit er naast."

Activiteiten

Nieuws

09 jun 2020

Leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden van start

Dit voorjaar is Schouders Eronder gestart met het leernetwerk ‘Arbeidsparticipatie en Schulden’. Vanwege de coronamaatregelen niet in fysieke vorm maar online. In een leernetwerk leren professionals hoe zij systematisch hun eigen vraagstuk kunnen verkennen en uiteenrafelen aan de hand van een methodiek

09 jun 2020

Ga aan de slag met de geactualiseerde handleiding Vraaggericht coachen

Met de handleiding Vraaggericht coachen leer je te coachen vanuit de vraag van de medewerker en aan te sluiten bij diens talenten en mogelijkheden. Hierdoor neemt de medewerker meer de regie over de eigen ontwikkeling en de te behalen doelen. De medewerker heeft daarmee een grotere kans om duurzaam aan

09 jun 2020

Gezocht: hulp bij testen van e-learning ‘Schulden en Werk’

Door de coronacrisis lopen meer mensen risico op financiële problemen en is ondersteuning urgenter dan ooit. Om jobcoaches en HRM-professionals te ondersteunen wordt binnenkort een eerste (demo)versie van een nieuwe e-learning ‘Schulden en Werk’ opgeleverd. Om de e-learning zo goed mogelijk aan

Ervaringen