Beschut werk

Onderzoeken

Tips en ondersteuning

Ongeveer één op de vijf mensen in Nederland heeft moeite om elke maand rond te komen. Veel mensen schamen zich voor hun schulden en durven daarom geen hulp te zoeken. De impact van schulden is echter enorm. Maar hoe groot is de schuldenproblematiek? Hoe kun je als begeleider een interventie plegen

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met geldproblemen. De gevolgen van schulden zijn groot voor de gezondheid, het sociale netwerk en het werk. Werknemers met schulden zijn tot negen dagen vaker ziek en hun arbeidsproductiviteit ligt naar schatting 20 procent lager. Alle reden dus

Hoe mobiliseer je als professional optimaal de eigen kracht van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? In de handreiking Samen Sterk! vind je verschillende tools waarmee je deze mensen in hun kracht kunt zetten, zoals een analyse, interventies om de medewerker in beweging te brengen en inzicht in

quote afbeelding
"Bij de ontwikkeling van medewerkers is vooral informeel leren belangrijk."

Nieuws

17 sep 2019

Houd je vakkennis actueel met een training

Door te coachen vanuit de vraag van de cliënt of medewerker, kan deze de regie nemen over zijn eigen ontwikkeling. Tijdens de training Vraaggericht coachen leer je aan te sluiten op de mogelijkheden van je gesprekspartner. Deze benadering helpt je om duurzame plaatsingen te realiseren. Training De werkleider

05 mrt 2019

E-learningsprogramma’s WERK-portal.nl nu gratis te gebruiken

Vanaf nu kunnen werkzoekenden en werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie gratis zestien e-learningprogramma’s gebruiken. De programma’s lopen uiteen van sollicitatiecursus tot een cursus basisveiligheid. Deze digitale ondersteuning biedt hulp bij het zoeken naar werk en het aan de slag blijven.

05 mrt 2019

Trainingsaanbod 2019: bijblijven in een dynamische omgeving

Wilt u zich verder ontwikkelen op vakinhoudelijk gebied en met collega’s van andere bedrijven ervaringen uitwisselen? Bekijk het trainingsaanbod van SBCM en Cedris en volg bijvoorbeeld de training over schuldenproblematiek, vraaggericht coachen of omgaan met weerstand. Voor 2019 hebben SBCM en Cedris

Ervaringen