Overige thema’s

Onderzoeken

04 mrt 2019

De inzet van loonkostensubsidie door de gemeente verhoogt de re-integratiekansen van werkzoekenden. De inspiratietool ‘Werk bespaart bijstand’

Tips en ondersteuning

Welk werk past het beste bij de persoon met autisme die jij begeleidt? Welke hulp heeft hij of zij nodig bij het studeren of op de werkvloer? Hoe gaat de werknemer met autisme om met sociale situaties op het werk? Op de website werkwebautisme.nl vind je allerlei informatie rondom de thema’s studeren,

De ‘Wat werkt bij’-dossiers van kenniscentrum Movisie geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken. De dossiers over inclusieve en sociale werkgelegenheid zijn gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Werkzame elementen voor diverse

Verschillende SW-bedrijven kiezen ervoor om een bestaande SW-activiteit om te bouwen tot een private sociale onderneming. In welke situaties is dat een goede strategie? En waar moet je op letten als je een SW-activiteit wil verzelfstandigen tot toekomstbestendige werkgelegenheid voor mensen met een afstand

Nieuws

16 jul 2019

Weinig ondersteuning bij overstap naar andere werkgever

Wat helpt om de duurzaamheid van plaatsingen in werk van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen? Uit onderzoek is daar al veel over bekend. Maar hoe moet je als werkgever die kennis in de praktijk toepassen? Om die vragen te beantwoorden heeft TNO in samenwerking met SBCM en Cedris onderzoek gedaan

16 jul 2019

Schrijf je in voor de transitiearena ‘Arbeidsparticipatie en wijkteams’

De Wmo en de Participatiewet hebben als doelstelling het bevorderen van een zo regulier mogelijke (arbeids-)participatie. Toch zien we dat deze werelden in de praktijk vaak nog gescheiden opereren. Vanuit verschillende kanten klinkt de roep om hier verandering in te brengen. Dit vraagt om het bewandelen

21 mei 2019

Maak gebruik van de ‘Wat werkt bij’-dossiers van Movisie

Al bekend met de Wat werkt bij-dossiers van kenniscentrum Movisie? De dossiers over inclusieve en sociale werkgelegenheid geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Nuttig dus. Menu met werkzame