Overige thema’s

Onderzoeken

Tips en ondersteuning

Lerenwerktvooriedereen.nl is een webapp met korte laagdrempelige leeractiviteiten op verschillende thema’s, ontwikkeld voor medewerkers van sociale werkbedrijven. Aan bod komen onderwerpen als taal & cultuur, digitale vaardigheden, gezond & veilig werken, geld & rekenen en prettig samenwerken. De

Communiceren met dove of slechthorende medewerkers kan best lastig zijn als je zelf geen gebarentaal hebt geleerd. Met de e-learning Gebarentaal op de werkvloer krijg je meer oog voor medewerkers met een auditieve beperking. Je maakt kennis met de Nederlandse gebarentaal en oefent met de beginselen van

Laat posters, machines en andere dingen tot leven komen. Maak je eigen QR-code en koppel deze aan een video, website of andere informatie. Medewerkers scannen de code met hun smartphone en krijgen zo toegang tot de informatie. In de korte informatiemodule Scan me ontdek je wat QR-codes zijn, hoe je ze

In 2020 zijn er diverse interessante rapporten gepubliceerd. Hieronder vind je een lijst die de komende periode continu geactualiseerd zal worden. Tussenrapport Evaluatie pilot Duale traject voor statushouders (Regioplan) – publicatie april 2020 Tussenrapport Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering

Activiteiten

Nieuws

18 jan 2022

Wat gebeurt er als de praktijk de wetenschap bevraagt?

Wat gebeurt er als vijf uitvoerende professionals in het sociaal domein in gesprek gaan met een wetenschapper over zijn onderzoek naar hun praktijk? En wat gebeurt er als we de gebruikelijke rollen eens omdraaien en de praktijk de wetenschap bevraagt? Dat ontdekt SAM in een nieuw experiment: online Vraagtafels. 

18 jan 2022

Werkonzekerheid van mensen met een arbeidshandicap

Met de invoering van de Participatiewet is de baan- en inkomensonzekerheid van voorheen Wsw’ers onbedoeld toegenomen. Instituut Gak wil weten wat onzekerheid en dynamiek doet met de veerkracht van mensen die (voorheen) een Wsw-indicatie gehad zouden hebben. Het eerste deel van dit driedelig onderzoek,

12 okt 2021

Incompanytrainingen voor professionals die zich willen ontwikkelen

Jezelf blijven ontwikkelen op het gebied van inclusieve en sociale werkgelegenheid, samen met je collega’s? Dat kan heel gemakkelijk. Het Kenniscentrum biedt diverse trainingen aan. Ook bij jou op de werkplek. Ook dit najaar kan jij je verder ontwikkelen met een van de trainingen van het Kenniscentrum.