Overige thema’s

Onderzoeken

09 apr 2020

Een detacheringsfaciliteit voor de doelgroep Participatiewet moet meer baan- en bestaanszekerheid bieden aan een kwetsbare groep mensen die nu

Tips en ondersteuning

In 2020 zijn er diverse interessante rapporten gepubliceerd. Hieronder vind je een lijst die de komende periode continu geactualiseerd zal worden. Tussenrapport Evaluatie pilot Duale traject voor statushouders (Regioplan) – publicatie april 2020 Tussenrapport Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering

Wil je nadenken over scenario’s voor de toekomst van jouw SW-bedrijf of sociale onderneming? Met analyses van risico’s en kansen? Neem dan deel aan het leertraject scenariodenken van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Het leertraject gaat dit najaar van start en is bedoeld voor

Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional plezier houden in je werk, duurzaam inzetbaar blijven, of je loopbaan een nieuwe wending geven. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiertoe de mogelijkheid. In het trainingsaanbod van 2020 vind je

Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft geldproblemen, 62% van de bedrijven heeft werknemers met geldzorgen (Nibud). Geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken en hebben hierdoor veel effect op het dagelijkse leven én op het werk. Werkgevers en organisaties die mensen begeleiden naar en op werk

Nieuws

10 nov 2020

Herken en overbrug weerstand met deze 6 tips

Hoe herken je weerstand bij werkgevers en hoe zorg je voor draagvlak voor inclusief werkgeverschap? Daar gingen Gemma van Ruitenbeek (CIAO) en Jojanneke Bakker (UWV) over in gesprek met de deelnemers van het webinar ‘Omgaan met weerstand (MKB)‘ op 8 oktober 2020. De deelnemers herkenden zich in de

04 nov 2020

Samenwerken? Het is mee denken maar ook mee doen!

Een samenwerking die al veelvuldig in het nieuws is geweest is die van de Biga Groep en de Rijksoverheid. Al sinds 2005 slaan zij de handen ineen om afgedankte defensiekleding te recyclen, klaar te maken voor hergebruik en te selecteren voor verbranding. In 15 jaar tijd zijn er steeds meer soorten werkzaamheden

illustratie
06 okt 2020

Inzet op een wendbare organisatie en de veranderkracht van SW-organisaties

Wendbare SW-organisaties stemmen hun meerwaarde zo optimaal mogelijk af op de kansen en uitdagingen van de regionale arbeidsmarkt. Want wendbare organisaties zijn in staat om effectief om te gaan met de vele veranderingen die op hen afkomen. Maar hoe word je een wendbare organisatie en hoe versterk je