Opbrengsten uit het Leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden

Mensen in de Participatiewet hebben vaker schulden dan andere mensen. En die schulden en geldzorgen belemmeren hen bij het zoeken of behouden van werk, terwijl werk vaak de beste remedie is tegen schulden. Samenwerking tussen de wereld van werk & inkomen en de wereld van de schuldhulp is daarom cruciaal. In 2020 zijn het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid en Schouders Eronder daarom gestart met het leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden. Vanuit de methodische aanpak van Schouders Eronder werden gemeenten en hun samenwerkingspartners tijdens zes bijeenkomsten ondersteund in het methodisch verkennen van dit vraagstuk: wat zijn de knelpunten op dit thema? Vervolgens is er gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Opbrengsten

De opbrengsten van dit leernetwerk worden op verschillende manieren gedeeld:

Achtergrondinformatie

Meer informatie

Meer informatie over dit thema is te vinden op de pagina www.inclusiefwerkt.nl/schulden.