Een detacheringsfaciliteit voor de doelgroep Participatiewet moet meer baan- en bestaanszekerheid bieden aan een kwetsbare groep mensen die nu moeten overleven met kleine, tijdelijke en flexibele baantjes en klussen. Maar het moet voorkomen dat die zekerheid belemmerend werkt om bij reguliere werkgevers aan de slag te gaan.

Uit het onderzoek Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet blijkt dat Participatiewetmedewerkers vooral tijdelijk werk krijgen, kleine banen met weinig zekerheid en magere arbeidsomstandigheden. Dat is een serieus risico voor duurzame arbeidsparticipatie en inzetbaarheid.

Deze en andere dilemma’s heeft CAB Groningen in opdracht van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid aan de orde gesteld in vier regionale sessies in het land. Wethouders, managers W&I, directeuren van SW-bedrijven, vakbondsvertegenwoordigers en wetenschappers gingen hierover met elkaar in gesprek. Dit heeft geresulteerd in het rapport: Vast werken met detacheren, een verkennend onderzoek toekomstbestendige detachering van mensen met een arbeidsbeperking

Regionale sessies

Uit de regionale sessies bleek dat:

  • De huidige Participatiewet-instrumenten onvoldoende zijn om alle mensen met een beperking duurzaam betaald te laten werken op de reguliere arbeidsmarkt.
  • Visies op de haalbaarheid van het doel van de Participatiewet uiteenlopen: een deel vindt dat iedereen regulier moet kunnen werken, werkgevers hun organisaties nog inclusiever kunnen en moeten maken en detachering alleen als tijdelijke opstap gebruikt moet worden. Anderen denken dat er altijd een groep blijft bestaan tussen regulier en beschut werk die het niet lukt om duurzaam mee te doen. Voor deze groep moet de mogelijkheid bestaan van een vaste baan bij een detacheringsfaciliteit.
  • Er geen behoefte is aan een landelijk model of systeemverandering. Er moeten slimme regionale arrangementen komen.
  • Velen geen nieuwe SW willen. Alles moet gericht zijn op zo regulier mogelijk werk en doorstroming naar reguliere werkgevers. Wel zou er een terugvalmogelijkheid moeten zijn.
  • De beschikbaarheid van voldoende passend werk en financiering van de leegloop een grote uitdaging is. Daarvoor zullen altijd publieke middelen nodig zijn.

Meer informatie

Lees het rapport Vast werken met detacheren