Inmiddels is het onderzoek, in opdracht van SBCM, naar Praktijkleren met de praktijkverklaring in de SW afgerond. De resultaten zijn veelbelovend. Deze tonen namelijk aan dat praktijkleren met de praktijkverklaring een goed ontwikkelinstrument is voor de doelgroepen van sociaal ontwikkelbedrijven. Wel kan de potentie van het instrument nog beter worden benut in de praktijk. De onderzoekers geven daar aanbevelingen voor.

Doelgroep

Het instrument wordt ingezet voor de vaste Wsw-medewerkers, medewerkers die vanuit de participatiewet en doelgroepenregelingen in dienst zijn bij sociaal ontwikkelbedrijven, alsook voor overige doelgroepen met een trajectovereenkomst. Van de deelnemers met een praktijkverklaring werkt 22% bij een externe werkgever, werkt 37% bij een sociaal ontwikkelbedrijf en is 6% begonnen met een vervolgopleiding.

Conclusie

De onderzoekers van KBA Nijmegen hebben aan de hand van de resultaten een aantal zaken geconcludeerd. Allereerst heeft het instrument duidelijk een meerwaarde voor Leven Lang Ontwikkelen. Ten tweede wordt de potentie nog niet volledig benut. Tot slot is regionale samenwerking en sturing noodzakelijk, waarbij ontwikkelbedrijven een belangrijke rol kunnen spelen.

Aanbevelingen

Mede op basis van reflectiegesprekken met landelijke partijen in de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van SZW, de MBO-Raad, SBB en Cedris/Programmaraad, VSO/PrO, NRTO en gemeente Hengelo vanuit de G40, zijn de volgende aanbevelingen gedaan:

  • De sociaal ontwikkelbedrijven kunnen hun meerwaarde bij de verdere uitrol van praktijkleren met de praktijkverklaring beter zichtbaar maken.
  • De landelijke beleidsmakers kunnen zorgen voor een heldere en transparantie positionering en financiering van praktijkleren met de praktijkverklaring.
  • De arbeidsmarktregio’s kunnen heldere beleidskeuzes maken over het gebruik van praktijkleren met de praktijkverklaring en daarnaast Leven Lang Ontwikkelen stimuleren, gebruikmakend van de mogelijkheden van praktijkleren met de praktijkverklaring.

Bekijk het rapport