Om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, zijn meer geschikte banen nodig voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het onderzoek Ontwikkelpotentieel Baancreatie is een inventarisatie gedaan van het aanbod aan baancreatiemethoden, de aanbieders daarvan, de ervaringen en wensen van werkgevers, de netwerken die zich richten op baancreatie, de financiële aspecten die bij baancreatie een rol spelen en tot slot de knelpunten voor en bij toepassing van baancreatie. Significant APE concludeert in het onderzoek dat de meeste werkgevers geen directe vraag hebben naar baancreatie, maar starten vanuit andere motieven. De onderzoekers hebben geïnventariseerd hoe baancreatie verder gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden door ‘ontwikkelpaden’ te formuleren, dat wil zeggen mogelijkheden om de toepassing van baancreatie te stimuleren en faciliteren.

Wat is baancreatie?

Baancreatie is het realiseren van geschikt, aangepast werk voor de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor wie ‘reguliere’ functies niet geschikt zijn. Bij baancreatie gaat het niet alleen om de toepassing van een techniek of methode. Het gaat om een aanpak waarbij een groot aantal zaken een rol speelt. Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je als werkgever initiatiefnemer bent en waar kan je rekening mee houden? In een infographic wordt het proces van baancreatie inzichtelijk gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de fase waarin behaalde resultaten geborgd worden.

Baancreatiemethoden

Er zijn verschillende methoden om banen geschikt te maken, zoals jobcarving, functiecreatie, Inclusief Herontwerp van Werkprocessen (IHW), en Inclusief ontwerp van een nieuwe afdeling of een sociale onderneming. Door gebruik van dergelijke methoden kan het werk beter aangepast worden aan de mogelijkheden van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt en kan ook de duurzaamheid van de plaatsing worden bevorderd. Passende functies worden vaak vormgegeven door gespecialiseerde partijen: aanbieders van baancreatie. Zij trekken samen op met de werkgevers waar de functies worden vormgegeven. De infographic Baancreatiemethoden laat zien welke baancreatiemethoden er zijn, wat het beoogde doel is en welke betrokkenheid de toepassing van vraagt van de werkgever.

Lees het volledige rapport Ontwikkelpotentieel Baancreatie.