Werkbedrijf Lelystad experimenteerde vanaf 2017 samen met verschillende partners met de Nieuwe Banenmethodiek. Dit is een nieuwe manier om werkgevers te betrekken bij de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt. In de eindrapportage Nieuwe Banen Lelystad zijn de belangrijkste lessen uit het project vastgelegd.

Nieuwe banen methodiek Lelystad

Kern van de vraaggerichte aanpak van de Nieuwe Banenmethodiek is dat alle betrokkenen uitgaan van concrete nieuwe banen die ontstaan door de economische groei bij een specifiek bedrijf. In de handreiking voor werkbedrijven en professionals wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de methodiek.

De uitgangspunten van de Nieuwe Banen methodiek zijn:

  1. Niet de werkzoekende, maar de baan staat centraal;
  2. Werkgevers kijken vooruit en brengen in kaart welke nieuwe banen er door groei van hun organisatie ontstaan;
  3. Voor de baan daadwerkelijk ontstaat, leert de werkzoekende de vaardigheden die nodig zijn voor de baan. Inleren kan plaatsvinden bij de werkgever, het werkbedrijf, een andere werkgever of het ROC. Vaak start het werkbedrijf en/of ROC hiermee en neemt de betreffende werkgever dit over gedurende het traject;
  4. Na een bepaalde periode (maximaal twee jaar) ontstaat de nieuwe baan als duurzame baan.

Voor wie?

Het project Nieuwe Banen richtte zich op mensen met een situationele afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben geen fysieke of psychische beperking, waardoor zij niet onder het doelgroepenregister of beschut werk vallen. Door hun persoonlijke situatie ondervinden zij wel ernstige belemmeringen om aan het werk te gaan en blijven. Daarbij gaat het om een combinatie van langdurige werkloosheid, geen of een sterk verouderde opleidingskwalificatie, hoge leeftijd, problemen met taal- en digitale vaardigheden, armoede en/of schulden.

Lessons learned

Met elf bedrijven zijn tijdens de pilot 37 baan-kandidaat-trajecten uitgevoerd. De inleerperiode duurde 1 tot 12 maanden. De pilot leverde de volgende lessen op:

  • De invulling van de vooraf gedefinieerde stappen in de methodiek moeten in de praktijk worden afgestemd op de behoefte en actuele situatie van de werkgever. Zelfs de volgorde van de stappen moet in overleg met de werkgever veranderd kunnen worden.
  • Succes van het traject is afhankelijk van een goede match. Zet daarbij de vraag van de werkgever centraal en ga uit van de skills van de werkzoekende en niet van ervaring en beroep. Zorg dat de kandidaat goede begeleiding krijgt.
  • Vernieuwend aan de methodiek is dat werkgevers vooruit denken en dat het werkbedrijf over en vanuit dat nabije toekomstperspectief met de werkgever in gesprek gaat. Het initiatief voor deze gesprekken lag bij het werkbedrijf, die dan ook een sleutelrol speelt in de uitvoering van de methodiek.
  • Toepassing van de Nieuwe Banenmethodiek kan met individuele of met meerdere werkgevers.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten? Kijk dan naar:

Lees ook het artikel in Sociaal Bestek en bekijk het radiofragment van Omroep Flevoland.