Adlasz heeft een webbased tool ontwikkeld die gemeenten, SW-bedrijven en andere partijen kunnen gebruiken voor de vaststelling van de kostprijs voor arbeid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor uitvoerende partijen en wordt een eerlijke prijs voor arbeid bepaald door werkgevers.

Dit deed Adlasz op basis van twee jaar praktijkonderzoek in twee proeftuinen die werden ingericht en begeleid bij een gemeentelijke sociale dienst en een SW-bedrijf. Door hun deelname kreeg Adlasz toegang tot twee belangrijke doelgroepen binnen de Participatiewet: de mensen in de Wet Sociale Werkvoorziening en de bijstandsgerechtigden. Zo kreeg de organisatie meer inzicht in de besteding van middelen voor werk, inkomen en begeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kostprijs voor arbeid

In het voortraject constateerde Adlasz dat er een veelheid aan tarieven werd gehanteerd voor personen met dezelfde gemeten loonwaarde. Bij interne activiteiten van SW-bedrijven kon de veronderstelde loonwaarde veelal niet gerealiseerd worden, waardoor het risico ontstond dat de gemeten loonwaarde niet terugverdiend kon worden. Samen met de pilotorganisaties is Adlasz op zoek gegaan naar de kostprijs voor arbeid. Bij het bepalen van de kostprijs namen ze de door deskundigen gemeten en vastgestelde loonwaarde als uitgangspunt, rekening houdend met directe en indirecte kosten en eventueel een winstopslag. De bedoeling is dat er niet geconcurreerd wordt met de prijs voor arbeid en dat er een eerlijke prijs betaald wordt, met als ondergrens het wettelijk minimumloon.

Kostprijs voor begeleiding

De kosten voor begeleiding zijn onderdeel van de integrale kostprijs. Elke medewerker wordt aangestuurd en krijgt een zekere begeleiding. De ene medewerker meer dan de ander. Adlasz heeft in het onderzoek een aanzet gegeven voor het berekenen van een normbedrag voor begeleiding. Dat bedrag vormt de basis voor de financiering van uitvoeringsorganisaties door de gemeente.

Lees het onderzoek Naar een detacheringsfaciliteit voor de Participatiewet.