Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een aanpak ontwikkeld waarbij werkzoekenden zonder diploma praktijkverklaringen kunnen halen bij bedrijven in de regio. Zo wordt voorkomen dat werkzoekenden zonder enige kwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. Uit een pilot bij negen SW-bedrijven in 2017-2018 blijkt dat de aanpak werkt. De pilot richtte zich op leerlingen en schoolverlaters van het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en in beperkte mate op andere doelgroepen van de Participatiewet.

Met negen ontwikkelbedrijven is in 2018 een implementatieplan opgesteld en zijn vier businesscases uitgewerkt. Deze zijn ook bruikbaar voor de pilots praktijkverklaringen in het mbo die in 2019 vanuit SBB in twaalf arbeidsmarktregio´s zijn gestart.

Meer informatie

Lees meer over het implementatieplan en de businesscases