In 2017 werd in het regeerakkoord aangekondigd dat het instrument loonkostensubsidie vervangen ging worden door het instrument loondispensatie. Wat betekent een verandering naar loondispensatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat vinden werkgevers ervan? Op deze vragen geeft het onderzoek ‘Loonkostensubsidie: de werkgevers aan het woord’ antwoord.

Loonkostensubsidie versus loondispensatie

Voor het onderzoek ‘Loonkostensubsidie: de werkgevers aan het woord’ is gesproken met 100 werkgevers uit verschillende arbeidsmarktregio’s en sectoren. Daaruit blijkt dat een groot deel van de werkgevers positief is over loonkostensubsidie. Er zijn veel negatieve verwachtingen over loondispensatie.

Plan loondispensatie van tafel

In september 2018 werd het plan om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie geschrapt. Loondispensatie leidt tot onvolwaardig werknemerschap van mensen met een beperking, en daarmee tot een lager inkomen, geen opbouw van volledige WW en pensioen. Er wordt nu gewerkt aan een verbetering van het huidige stelsel van loonkostensubsidie.

‘Dit is een zeer heugelijke dag voor mensen met een beperking die willen werken met loonkostensubsidie. Voor hen betekent het dat ze als volwaardig werknemer kunnen meedoen in de maatschappij. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is’ (Cedris-voorzitter Job Cohen)

Meer informatie