Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Met de jobcoach lukt het wel’. De Beleidsonderzoekers kregen aan de hand van acht casestudies inzicht in de werkwijzen van jobcoaches op de werkplek. Het doel hiervan is de waarde, de randvoorwaarden en de behoeftes van jobcoaching op de werkplek in beeld te brengen. Dit alles vanuit het perspectief van de jobcoaches, uitvoeringsorganisaties (UWV of gemeenten), werkgevers en cliënten (de werknemers).Alle betrokkenen geven aan meerwaarde te zien in jobcoaching:

  • De werknemers geven aan dat ze zonder jobcoach niet in staat waren geweest om hun baan te behouden. Dat dit (met de jobcoach) toch lukt, heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven van de werknemer.
  • Werkgevers zijn door de inzet van de jobcoach in staat om medewerkers met een beperking in dienst te nemen en te houden.
  • Uitvoeringsorganisaties zien dat er, met de inzet van een jobcoach, minder uitval is.
  • De inzet van een jobcoach heeft een positief effect op de duurzaamheid van dienstverbanden van mensen met een arbeidsbeperking.

‘De grootste verandering voor mijn werknemer sinds ze is gaan werken is dat ze minder onzeker is en alles durft te zeggen als ze ergens tegenaan loopt.’

Werkwijze jobcoaches

De werkwijzen van jobcoaches lijken op het eerste gezicht divers. Elke jobcoach hanteert zijn eigen stijl. Nadere analyse leert echter dat de werkwijzen van de jobcoaches grote gelijkenissen vertonen. Ze werken doelgericht, systematisch, procesmatig en bewust. De meest cruciale competenties van de jobcoach liggen op het communicatieve vlak en in het leveren van maatwerk. Daarbij staan zowel de werknemers als de werkgever centraal.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek vloeien de volgende aanbevelingen voort:

  • Zorg ervoor dat de kwaliteit van jobcoaching altijd is geborgd. Zowel jobcoaches als uitvoeringsorganisaties vragen om verdere professionalisering van het vak.
  • Zorg ervoor dat werkgevers en gemeenten weten dat jobcoaching bestaat en dat jobcoaching een waardevolle bijdrage levert aan het succesvol plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking bij werkgevers.
  • Help gemeenten jobcoaching verder in te kaderen in het bestaande instrumentarium.

Lees het volledige onderzoek  ‘Met de jobcoach lukt het wel’.