Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Met de jobcoach lukt het wel’. De Beleidsonderzoekers kregen aan de hand van acht casestudies inzicht in de werkwijzen van jobcoaches op de werkplek. Het doel hiervan is de waarde, de randvoorwaarden en de behoeftes van jobcoaching op de werkplek in beeld te brengen. Dit alles vanuit het perspectief van de jobcoaches, uitvoeringsorganisaties (UWV of gemeenten), werkgevers en cliënten (de werknemers).

Voordelen jobcoaching

Het onderzoek laat een herkenbaar beeld zien en maakt zichtbaar dat jobcoaching voor alle partijen een toegevoegde waarde heeft.

  • Werkgevers zijn door de inzet van de jobcoach in staat om medewerkers met een beperking in dienst te nemen en te houden.
  • De inzet van de jobcoach bespaart de werkgever tijd die nodig is om een werknemer te begeleiden.
  • De jobcoach verhoogt de werkinhoudelijke ontwikkeling van de werknemer, waardoor de productiviteit van de werknemer omhoog gaat.
  • Uitvoeringsorganisaties zien dat er, met de inzet van een jobcoach, minder uitval is.
  • De inzet van een jobcoach heeft een positief effect op de duurzaamheid van dienstverbanden van mensen met een arbeidsbeperking.
  • Werknemers geven aan dat ze zonder jobcoach niet in staat waren geweest om hun baan te behouden. Dat dit met de jobcoach toch lukt, heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven van de werknemer.

Lees het onderzoek ‘Met de jobcoach lukt het wel’