Langer doorwerken vraagt om fitte en vitale werknemers. De overheid en werkgevers zetten daarom al jaren in op het bevorderen van vitaliteit en een gezonde leefstijl. Toch worstelen veel werknemers nog met hun gezondheid. Hoe krijg je als werkgever, je medewerkers zover dat ze actief aan de slag gaan met hun eigen gezondheid en vitaliteit? Universiteit van Maastricht heeft met ondersteuning van ZonMw en SBCM daarom samen met bedrijven de vernieuwende aanpak ‘Gezondheid met de werkvloer’ ontwikkeld. In het nieuwe nummer van Sociaal Bestek, het tijdschrift voor werk, inkomen en zorg, wordt het onderzoek en de aanpak toegelicht.

Om gezondheid op de werkvloer te stimuleren, bieden bedrijven verschillende gezondheidsinterventies en vitaliteitscursussen aan. Toch maken maar weinig werknemers hier actief gebruik van. Het aanbod sluit blijkbaar niet goed aan op de behoeften en perspectieven van de medewerkers. Ook onderzoek toont aan dat programma’s die de gezondheid op het werk willen verbeteren, het meeste resultaat hebben als ze zijn afgestemd op de behoeften van medewerkers en aansluiten bij werkinhoudelijke aspecten.

Onderzoek ‘Health in Action’

Dit inzicht was de aanleiding om te starten met het onderzoek ‘Health in Action’, gefinancierd met subsidie van ZonMW en SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid. Tijdens het onderzoek is in verschillende sectoren onderzocht wat medewerkers belangrijk vinden als het gaat om werk en gezondheid.

Etnografisch onderzoek

Het onderzoek is gestart met een etnografisch onderzoek bij een sociaal werkbedrijf en een industrieel productiebedrijf. Door informele gesprekken, observaties en interviews is inzicht verkregen in de manier waarop medewerkers, gezondheid ervaren op het werk en in de (machts)relaties binnen de organisaties. Uit het etnografisch onderzoek en de interviews bleek dat gezondheid door veel medewerkers wordt gezien als een uitdrukking van saamhorigheid, veiligheid, gezondheid en communicatie.

Vitaliteitsbeleid dat aansluit bij de behoeften van medewerkers

De inzichten uit het etnografisch onderzoek vormen de basis voor de etnografisch-participatieve methode ‘Gezondheid met de werkvloer’. Met deze methode zorg je dat het vitaliteitsbeleid aansluit bij de bedrijfscontext en de behoeften van de medewerkers. Deze benadering hanteert een bredere visie op gezondheid en nodigt uit tot een continue en inclusieve bedrijfsdialoog door de toepassing van drie elementen: etnografie, participatie en borging.

Meer weten?

Lees het hele artikel in Sociaal Bestek, het tijdschrift voor werk inkomen en zorg. Het artikel is geschreven door Dorit Biermann-Teuscher, Bruno Fermin, Klasien Horstman, Agnes Meershoek en Lotte Thissen.

Wil je meer weten over ‘Gezondheid met de werkvloer’? Lees meer op de website.