62 procent van de medewerkers had in 2017 regelmatig financiële problemen. Schulden op de werkvloer brengen aanzienlijke kosten en risico’s met zich mee. Een werknemer met financiële problemen kost je 13.000 euro per jaar, blijkt uit onderzoek van het Nibud (2017).

Kosten werkgever van één werknemer met schuldenproblematiek

Financiële problemen laat aan het licht

Het merendeel van de werkgevers ontdekt pas dat een werknemer financiële problemen heeft als die ernstige betalingsachterstanden heeft of als er beslag is gelegd op zijn loon. Als de financiële problemen eenmaal aan het licht zijn gekomen, ondernemen nagenoeg alle werkgevers actie.

Belangrijke rol werkgever

Het Nibud geeft aan dat er veel waardevolle diensten en hulpmiddelen beschikbaar zijn. Daarnaast vindt het Nibud dat werkgevers aan alle werknemers voorzieningen moet bieden ter bevordering van de financiële gezondheid. Op deze manier kan er een werkomgeving ontstaan waarin de werknemer makkelijker de eerste stap durft te nemen om financiële problemen met de werkgever te gaan bespreken. Daarnaast vindt het Nibud het de rol van de werkgever om het werknemers duidelijk te maken waar zij binnen de organisatie terecht kunnen met financiële vragen.

Meer informatie

Lees het onderzoek Personeel met schulden: Een peiling over financiële problemen op de werkvloer.
Lees het onderzoek LVB, schulden en werk