Hoe bevorderen we de duurzaamheid van plaatsingen in werk van mensen met een arbeidsbeperking? Daar is al veel onderzoek naar gedaan. Maar hoe moet je als werkgever die kennis in de praktijk toepassen? Om die vragen te beantwoorden heeft TNO samen met SBCM en Cedris onderzoek gedaan bij reguliere bedrijven die veel ervaring hebben met het inzetten van werknemers met een beperking.

In het onderzoek Duurzame plaatsing in werk van werknemers met een arbeidsbeperking wordt onderzocht hoe we de kennis uit de literatuur en van de ervaren werkgevers kunnen gebruiken om handvatten aan te dragen waarmee andere werkgevers, werkbegeleiders, werknemers, jobcoaches en gemeenten de duurzaamheid van plaatsingen op de reguliere arbeidsmarkt kunnen bevorderen.

Routes voor verduurzamen van plaatsing

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen vier samenhangende routes die een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van plaatsingen van mensen met een beperking:

 1. Vitaliteitsroute
  Werknemers met een arbeidsbeperking gezond en vitaal laten werken (ook op lange termijn).
 2. Ontwikkelroute
  Het ontwikkelen van de kennis en vaardig, zodat deze (blijven) aansluiten op (toekomstige) eisen van het werk.
 3. Baanherontwerproute
  Banen zodanig aanpassen (herontwerpen) dat deze (blijvend) aansluiten op de mogelijkheden, belastbaarheid en motivatie van werknemers.
 4. Mobiliteitsroute
  Werknemers is staat stellen duurzaam aan het werk te blijven door binnen het bedrijf naar andere functies door te stromen (interne mobiliteit) of door werk te verkrijgen in een ander bedrijf (externe mobiliteit).

Affiniteit en verbinden economische en maatschappelijke doelstellingen

Uit het onderzoek blijkt dat veel kennis uit de literatuur wordt toegepast door de ‘goede voorbeeld’-bedrijven. Hoe komt het dat de onderzochte bedrijven (bewust of onbewust) deze kennis zo succesvol weten toe te passen?

 • Leidinggevenden en werkbegeleiders hebben veel affiniteit en ervaring met mensen met een arbeidsbeperking.
 • Ze zijn in staat om een winst- of omzetdoelstelling te verenigen met ‘maatschappelijke waardecreatie’, in dit geval het aannemen van mensen met een beperking.
 • Ze besteden veel aandacht aan het aanpassen van de fysieke werkomgeving en de bedrijfsprocessen; het werk wordt aan de mens aangepast in plaats van dat de mens zich aanpast aan het werk.

Weinig aandacht mobiliteit

Bedrijven bieden over het algemeen weinig ondersteuning aan werknemers bij de overstap naar een baan bij een ander bedrijf. Externe jobcoaches kunnen naar eigen zeggen dergelijke ondersteuning ook niet of nauwelijks bieden, omdat deze activiteiten niet passen binnen de opdracht die zij krijgen van UWV of gemeente. Dit is een punt van aandacht. Banen zijn steeds vaker tijdelijk, zeker in de sectoren waar veel mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op aangewezen zijn. Om te voorkomen dat deze groep na afloop van tijdelijke contracten weer terugvalt in de uitkering, is het van belang dat werkgevers, werknemer, jobcoach en gemeente tijdig samen optrekken om de kans op een aansluitende baan bij een andere werkgever te vergroten.

Meer informatie

Download nu de publicatie Duurzame plaatsing in werk van werknemers met een arbeidsbeperking.