Welke vormen van dienstverbanden en rechtsvormen worden door werkgevers gebruikt om invulling te geven aan dienstverbanden voor de doelgroep Participatiewet? Welke arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd? Wat is bekend over de duurzaamheid van de verschillende dienstverbanden? Welke voor- en nadelen zitten er aan de verschillende dienstverbanden en rechtsvormen? Op deze vragen geeft de verkenning ‘Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet’ antwoord.

Tijdelijke contracten

Werknemers met een beperking komen bij werkgevers veelal in opeenvolgende tijdelijke contracten van tussen de 12 en 40 uur per week terecht. Zij zijn vanuit de banenafspraak en met een loonkostensubsidie aan de slag gegaan, maar hun baanzekerheid is onduidelijk. Een belangrijke verklaring voor de opeenvolgende tijdelijke contracten is dat werkgevers doorgaans gebruikmaken van de ruimte die de Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt. Werknemers willen zelf graag een vast contract, meer uren werk en een rechtstreeks dienstverband.

Beschut werk

Sinds de invoering van de Participatiewet geldt voor nieuwe werknemers die beschut werken geen Wsw en geen cao meer. Voor hen kunnen de arbeidsvoorwaarden soberder zijn dan bij veel reguliere werkgevers. Ook ontbreekt vaak een pensioenregeling.

Meer informatie

Het onderzoek is verricht door CAOP en Aukje Smit, in opdracht van SBCM. Doel van het onderzoek is inzicht geven in de dienstverbanden en rechtsvormen en de daaraan verbonden arbeidsvoorwaarden die er zijn als alternatief voor de SW-contracten die sinds 2015 niet meer afgesloten kunnen worden. SBCM heeft hiermee in de breedte zicht gekregen op wat er op dit vlak en op dit moment speelt.

Lees de verkenning ‘Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet’