Een goede diagnose is belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar werk te begeleiden. Voor gemeenten wordt diagnostiek steeds belangrijker bij de uitvoering van de Participatiewet. Ze willen hiermee zicht krijgen op de mogelijkheden voor duurzame arbeidsparticipatie van de doelgroep.

Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet

In de publicatie Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet staan vijf succesvolle praktijkvoorbeelden van sociale werkbedrijven die, in nauwe samenwerking met gemeenten, de diagnostiek voor de doelgroep efficiënt hebben ingericht. Deze publicatie is geschreven om de kennisuitwisseling tussen sociale werkbedrijven te faciliteren.

Op basis van de praktijkvoorbeelden is een aantal succesfactoren beschreven die je hopelijk inspireren. Hierdoor hoef je zelf niet ‘het wiel opnieuw’ uit te vinden, maar kun je profiteren van de kennis en ervaringen van andere sociale werkbedrijven.

Download de publicatie Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet

Doel en doelgroep

De publicatie is in eerste instantie bedoeld voor managers en beleidsmakers van gemeenten en sociale werkbedrijven. Maar de publicatie is ook geschikt voor diagnoseprofessionals ter inspiratie bij de uitvoering van hun dagelijkse werk.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar wat er nodig is om tot een goede diagnose te komen? Raadpleeg dan de Werkwijzer Diagnose