Hoe realiseer je duurzame banen voor mensen met een beperking? Hoe zorg je dat het risico voor ondernemers beperkt blijft? Hoe zorg je voor langdurige commitment van ondernemers? Een publiek-privaat detacheringsbedrijf kan daar een belangrijke rol in spelen.

Publiek-privaat detacheringsbedrijf

Hoe kun je duurzaam werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tegelijkertijd de risico’s voor werkgevers beperken? Een oplossing is een samenwerking tussen overheid en werkgevers die samen een publiek-privaat detacheringsbedrijf oprichten.

Kenmerken van het publiek-private detacheringsbedrijf:

  • Het is een sociale onderneming;
  • Werknemers worden gedetacheerd en bij goed functioneren krijgen zij, na afloop van een tijdelijk contract, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Een kandidaat krijgt een arbeidsovereenkomst zodra er een werkplek gevonden is;
  • In het detacheringsbedrijf participeren circa vijf tot tien werkgevers (partners);
  • Naast de partners kunnen ook andere werkgevers inlenen;
  • De overheid is altijd (direct of indirect) één van de deelnemende partners.

Doel en doelgroep

Detacheren met impact’ verkent het proces rondom het opzetten van een publiek-privaat detacheringsbedrijf. Er worden een aantal businesscases met elkaar vergeleken. Daarnaast geeft de verkenning een aantal praktische tips en handvatten.

Meer informatie

Download de verkenning ‘Detacheren met impact’.