Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Hoe zorg je ervoor dat de opkomende klusseneconomie en –platforms niet ten koste gaan van de positie van de werkenden, maar juist zorgen voor extra werkgelegenheid voor mensen die nu nog te vaak aan de kant staan? En wel op zo’n manier dat het hen voldoende kansen en zekerheid biedt – en bij voorkeur een opstap naar een reguliere baan. Dat is de vraag achter de challenge Inclusief Platformwerk die SBCM samen met NVsP.

Op vrijdag 9 juli ’21 hebben tien organisaties hun voorstellen gepitcht voor een deskundige jury. LaNSCO, CurrentWerkt! en Martijn Arets van Professional Outsider Consultancy hebben de challenge gewonnen. Vanuit SBCM en de NSvP samen ontvingen de drie winnende partijen een innovatiesubsidie van 50.000 euro om hun voorstel in de praktijk op te zetten en uit te proberen.

Onderzoek TNO en Universiteit Twente

Voorafgaand aan de challenge hebben we Universiteit Twente en TNO gevraagd om twee position papers te schrijven waarin vanuit wetenschappelijke kennis vraagstukken rond online platformwerk zijn uitgewerkt.

In de paper van Universiteit van Twente staan vanuit een ecosysteembenadering criteria beschreven voor welke partijen moeten doelnemen bij het ontwerpen van een inclusief klusplatform.

In de paper van TNO worden een aantal criteria uitgewerkt die van belang zijn om te borgen dat een online klusplatform leidt tot waardevol werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaar hebben NSvP en SBCM de drie initiatieven gevolgd en gemonitord of en op welke wijze het concept in de praktijk werkt en of het inderdaad leidt tot méér en waardevolle werkkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit volgonderzoek zal worden uitgevoerd door PhD student (Laura Lamers) en de begeleiders Jeroen Meijerink (Universiteit Twente) en Sarike Verbiest (TNO). Deze ervaringen en kennis zullen we breed delen om ook andere initiatieven een stap de goede richting in te helpen.

De winnaars in beeld

In onderstaande video maakt juryvoorzitter Huib van Olden bekend wie de drie winnaars zijn op grond van de ingediende voorstellen en pitches van de tien finalisten.

De jury bestond uit:

  • Huib van Olden (voorzitter jury): wethouder werk & inkomen, cultuur, erfgoed en personeel van gemeente ’s Hertogenbosch; voorzitter A&O-fonds SBCM; voorzitter Kamer Inclusieve Arbeid VNG.
  • Paul den Uijl: operationeel directeur Tempo Team; bestuurslid NSvP; lid MKB Rotterdam commissie economie en werkgelegenheid; ambassadeur 010inclusief.
  • Anja Dijkman: bestuurder FNV; campagneleider platformwerk.
  • Robin Naar: internetondernemer en eigenaar platform Elyze.

De initiatieven die de challenge Inclusief Platformwerk gewonnen hebben zijn (in willekeurige volgorde):

  1. Martijn Arets – Professional Outsider Consultancy – Digitaal getuigschrift voor platformwerk

Over KlusCV

  1. Hilal Makhoukhi – CurrentWerkt! – CurrentFlex! Uitzenden als instrument

Over CurrentWerkt!

  1. Jessica de Ruijter – Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen (LaNSCO) – LaNSCO UNITED

Over LaNSCO

het boek ‘Inclusief platformwerk: Nieuwe kansen op waardevol werk via online arbeidsplatforms’.

Alle waardevolle ervaringen en kennis van de drie projecten van de Challenge Inclusief Platformwerk zijn vastgelegd in het boek ‘Inclusief Platformwerk: Nieuwe kansen op waardevol werk via online arbeidsplatforms’. In deze publicatie willen we de kansen beter in beeld brengen; vooral voor kwetsbaren groepen op de arbeidsmarkt. Wil jij een exemplaar ontvangen? Stuur een email naar info@nsvp.nl of download het boek als pdf.

Symposium Platformwerk – Het kan ook anders!

Op donderdag 20 april 2023 organiseerden NSvP en SBCM, kenniscentrum sociale werkgelegenheid een symposium over online platformwerk. Tijdens dit symposium stonden de mogelijkheden van platformtechnologie voor een inclusieve arbeidsmarkt centraal. Ruim 80 professionals uit het hele land kwamen samen om te ontdekken hoe platformwerk ook voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een rol kan spelen bij het vinden van duurzaam en passend werk.

Tijdens de conferentie werden de praktijkervaring die zijn opgedaan bij de projecten van de PlatformChallenge, die met steun van de NSvP en SBCM zijn ontwikkeld, gepresenteerd. Daarnaast kwamen verschillende kenners aan het woord om de aanwezige professionals te informeren en inspireren. Kon je hier niet bij aanwezig zijn? Lees dan de uitgebreide terugblik op het Symposium Platformwerk – Het kan ook anders!