De ‘arbeidsvoorwaardelijke modellen bij detachering onder de Participatiewet’ omvat vijf modellen die inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn om detacheringen vorm te geven. Doel is helderheid te scheppen in de bestaande mogelijkheden.

Vijf modellen voor detachering

De vijf verschillende modellen maken inzichtelijk voor welke verschillende rechtspositionele kaders er kan worden gekozen bij detacheringen in het kader van de Participatiewet. Deze zijn schematisch samengevat, zodat eenvoudig kan worden afgeleid welke situatie op uw bedrijf van toepassing is.

De vijf modellen zijn:

  1. Detachering door en binnen gemeentelijke instellingen;
  2. Detacheringsbedrijf met een publieke aandeelhouder/publiek bestuur;
  3. Detacheringsbedrijf met publieke aandeelhouder/publiek bestuur;
  4. Detachering wordt door de gemeente volledig uit handen gegeven aan een private partij;
  5. Publiek uitzendbedrijf met eigen rechtspositie in cao.

Meer informatie

Download de bijdrage ‘arbeidsvoorwaardelijke modellen bij detachering onder de Participatiewet’