De ‘arbeidsvoorwaardelijke modellen bij detachering onder de Participatiewet’ geven inzicht in wat de bestaande mogelijkheden zijn om detacheringen vorm te geven.

Vijf modellen voor detachering

Vijf verschillende modellen geven inzicht in welke mogelijkheden er bestaan om detacheringen vorm te geven. In de bijdrage zijn deze schematisch weergegeven. Ze kunnen daarom makkelijk onderling vergeleken worden.

De vijf modellen zijn:

  1. Detachering door en binnen gemeentelijke instellingen;
  2. Detacheringsbedrijf met een publieke aandeelhouder/publiek bestuur;
  3. Detacheringsbedrijf met publieke aandeelhouder/publiek bestuur;
  4. Detachering wordt door de gemeente volledig uit handen gegeven aan een private partij;
  5. Publiek uitzendbedrijf met eigen rechtspositie in cao.

Meer informatie

Download de bijdrage ‘arbeidsvoorwaardelijke modellen bij detachering onder de Participatiewet’