Onderzoeken

Hoe realiseer je duurzame banen voor mensen met een beperking? Hoe zorg je dat het risico voor ondernemers beperkt blijft? Hoe zorg je voor langdurige

De inzet van loonkostensubsidie door de gemeente verhoogt de re-integratiekansen van werkzoekenden. De inspiratietool ‘Werk bespaart bijstand’

Welke ondersteuning hebben mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) nodig om te voorkomen dat financiële problemen het krijgen en

Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Met de jobcoach lukt het wel’. De Beleidsonderzoekers kregen