Onderzoeken

Samenwerking tussen mbo-scholen en sociale werkbedrijven bij diplomagerichte mbo-opleidingen biedt jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare

Hoe realiseer je duurzame banen voor mensen met een beperking? Hoe zorg je dat het risico voor ondernemers beperkt blijft? Hoe zorg je voor langdurige

De inzet van loonkostensubsidie door de gemeente verhoogt de re-integratiekansen van werkzoekenden. De inspiratietool ‘Werk bespaart bijstand’