Onderzoeken

De inzet van loonkostensubsidie door de gemeente verhoogt de re-integratiekansen van werkzoekenden. De inspiratietool ‘Werk bespaart bijstand’

Welke ondersteuning hebben mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) nodig om te voorkomen dat financiële problemen het krijgen en