Onderzoeken

KplusV deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar detacheringsmodellen die in de praktijk het meeste

Hoe realiseer je duurzame banen voor mensen met een beperking? Hoe zorg je dat het risico voor ondernemers beperkt blijft? Hoe zorg je voor langdurige