Onderzoeken

KplusV deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar detacheringsmodellen die in de praktijk het meeste

Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Met de jobcoach lukt het wel’. De Beleidsonderzoekers kregen