Onderzoeken

Gemeenten kunnen besparen op uitkeringen door gebruik te maken van het instrument loonkostensubsidie. De inzet ervan verhoogt de re-integratiekansen