Schulden vormen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een extra belemmering om aan het werk te komen of te blijven. Dat vraagt om een goede afstemming tussen de dienstverlening gericht op financiële problemen en de ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. Dat gebeurt in de praktijk nog onvoldoende. Om de samenwerking tussen deze twee domeinen te verbeteren, start Schouders Eronder in samenwerking met het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid met Lerende Prakijken Arbeidsparticipatie & Schulden.

Kick off lerende praktijken

In een volle Colour Kitchen in Utrecht vond 20 februari de kick-off plaats van de lerende praktijken. Er is veel behoefte en noodzaak om meer en beter met elkaar samen te werken bij schulden- en arbeidsparticipatievraagstukken. Zo bleek uit de reacties en discussies. Iedereen is er van overtuigd dat een betere samenwerking bijdraagt aan duurzame integratie en arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Lees het verslag van de kick-off.

Doe je mee aan de lerende praktijken?

Rond het thema Arbeidsparticipatie & Schulden starten binnenkort een lerend netwerk en enkele werkplaatsen. Het lerend netwerk van ongeveer tien gemeenten en ketenpartners komt drie à vier keer bij elkaar om samen meer zicht te krijgen op wat er moet gebeuren om de samenwerking te verbeteren en hoe ze dat gaan doen. Het doel is om tot een eigen plan van aanpak te komen.

Intensiever aan de slag?

Wil je intensiever aan de slag? Dan is er de werkplaats. Een werkplaats is een samenwerkingsverband van gemeente(n) met ketenpartners die met een procesbegeleider van Schouders Eronder aan de slag gaan met een verandervraag. Ook hier is het doel om tot een nieuwe aanpak te komen. Dat kan gaan om betere samenwerking tussen ‘arbeidsparticipatie en schulden’ in het werkfit maken en de toeleiding naar werk. Ook kan het gaan om samenwerking gedurende bijvoorbeeld een jobcoach- of detacheringstraject of in leerwerktrajecten. SW-bedrijven zijn dus ook welkom om deel te nemen. Binnen het thema arbeidsparticipatie en schulden starten dit jaar twee werkplaatsen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanpak van het lerend netwerk of de werkplaats of heb je interesse om deel te nemen? Mail dan lerendepraktijk@schouderseronder.nl.