Aan de gratis WERK-portal.nl is onlangs een overzichtspagina Resultaten toegevoegd waar deelnemers in een oogopslag kunnen zien met welke e-learningmodules ze al geoefend hebben en welke ze nog moeten afronden.

E-learning

In januari 2019 is de nieuwe website WERK-portal.nl gelanceerd waar gratis gebruik gemaakt kan worden van 16 e-learningsprogramma’s. Met deze e-learnings kunnen werkzoekenden en werknemers zonder startkwalificatie hun kansen op (behoud van) werk vergroten. Op de portal staan programma’s over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal en werk, omgaan met de computer en social media.

Werkzoekenden kunnen zowel met als zonder inlogaccount gebruik maken van de programma’s. Een inlogaccount (zie instructievideo) heeft als voordeel dat de WERK-portal.nl onthoudt waarmee ze hebben geoefend en dat ze een volgende keer verder kunnen gaan waar ze gebleven waren. Na het inloggen komt er voortaan ook een melding met welke module de deelnemer de vorige keer geoefend heeft. Als die niet was afgerond, wordt gevraagd of de deelnemer daarmee verder wil gaan. De nieuwe overzichtspagina Resultaten maakt het voor de deelnemer makkelijker om snel te zien welke modules hij/zij nog zou kunnen doen. Dat is vooral handig bij programma’s die uit meerdere modules bestaan.

Werkfit

Het meest uitgebreide programma is Werkfit. Dit programma helpt mensen om zich voor te bereiden op (regulier) werk door het aanleren van werknemersvaardigheden. Werkfit bestaat uit 20 modules en elke module bestaat uit twee lessen op drie niveaus: makkelijk, gemiddeld of moeilijk. De lessen op het niveau ‘moeilijk’ zijn vergelijkbaar met een mbo-entreeopleiding niveau 1. De overzichtspagina Resultaten is dan een handig hulpmiddel om te zien waar iemand staat in het programma Werkfit. Bovendien kan vanuit deze pagina ook een module opgestart worden.

Taalkeuze

Een andere nieuwe toevoeging is dat iemand een taalkeuze kan instellen voor programma’s die vertaald zijn in het Engels en Arabisch (Solliciteren en Aan de slag blijven). Ook deze twee programma’s bestaan uit meerdere modules. Voorheen moest per module een taalkeuze gemaakt worden. De deelnemer hoeft dat nu maar één keer aan te geven en krijgt dan automatisch de andere modules ook in die taal te zien. Uiteraard kan de taalkeuze later weer gewijzigd worden.

Flexibele programma’s

De programma’s op de WERK-portal.nl zijn flexibel in te zetten: individueel, groepsgewijs, zelfstandig, onder begeleiding en in combinatie met andere (eigen) leermiddelen. Voor organisaties die de programma’s in willen zetten voor hun werknemers of cliënten is ondersteunend materiaal beschikbaar, zoals pr-materialen, handleidingen en handreiking met werk- en gespreksvormen om dieper op de stof in te gaan (blended learning). Dat materiaal is te vinden op de WERK-portal.nl onder de knop ‘Voor organisaties’.

Lees hier hoe WSP Parkstad en Vluchtelingenwerk Velsen gebruik maken van de e-learnings op de WERK-portal.nl