Technologisering, flexibilisering en intensivering leiden tot weinig baanzekerheid, zeker voor mensen met een grote afstand tot de arbeid, en daarmee tot een beperkte grip op het leven en hun inkomenszekerheid. Dat blijkt uit het rapport Het betere werk dat de WRR op 15 januari 2020 presenteerde. De WRR benadrukte dat als technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, technologie zeker kan bijdragen aan de kwaliteit en regelruimte van werk. De WRR nodigde partijen uit deze kennis te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

De Kracht van Inclusieve Technologie

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT), een samenwerking van Cedris, SBCM en TNO, doet dit al. Op 12 december 2019 organiseerde KIT samen met de Coalitie Technologie voor Inclusie (CTI) het congres ‘De Kracht van Inclusieve Technologie’ waar de laatste inzichten en concrete praktijkvoorbeelden werden gedeeld.

Hieronder zie je een korte impressie van het congres.