In coronatijd wordt van professionals een andere manier van (op afstand) coachen en begeleiden van medewerkers gevraagd. Wat doen we hetzelfde en wat doen we anders? Wat is de impact daarvan op de medewerker? Wat willen we behouden van deze nieuwe manier van werken? En wat is daarvoor nodig? Dat bespraken we tijdens de interactieve webinar ‘Never let a good crisis go to waste’ van 14 en 28 mei 2020.

De interactieve webinar vond plaats in twee delen en werd begeleid door Anne Wermers, trainer van ZINZIZ. Tijdens de eerste sessie op 14 mei gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de andere manier van werken door de coronacrisis. De uitkomsten van deze gesprekken waren voor velen herkenbaar. Duidelijk werd dat het digitaal begeleiden en coachen impact heeft op het proces, de professionals en de medewerker. Een voorbeeld daarvan is het gemis van non-verbale communicatie in het contact met medewerkers. Dit vraagt meer aandacht voor de emoties waarmee woorden worden uitgesproken. Daarnaast zijn niet alle medewerkers altijd even digivaardig, waardoor het contact soms moeizaam verloopt.

Videobellen

De coronacrisis brengt ook kansen met zich mee. Bijvoorbeeld doordat nu ervaring wordt opgedaan met hoe begeleiding op afstand kan bijdragen aan extra ondersteuning van medewerkers. Of hoe online-overleg helpt bij efficiënter overleggen met collega’s. In de tweede sessie op 28 mei stond de reflectieopdracht centraal. Deelnemers gingen in de tussenweek in gesprek met een collega uit de eigen organisatie en stelden dezelfde vragen als die in deel 1 van de webinar aan bod zijn gekomen. Daaruit bleek dat professionals het fijn vinden om met elkaar te sparren over zaken waar ze anders niet aan toekomen. Ook dat blijkt goed digitaal te kunnen. Altijd samen op dezelfde tijd op locatie zijn, blijkt dan ook niet noodzakelijk.

De komende tijd blijft het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid webinars op deze manier organiseren als alternatief voor fysieke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor andere webinars.