Hoe verbeteren we matching in de arbeidsmarktregio? Hoe brengen we samen de skills en competenties van mensen in kaart? Hoe gaan we deze gegevens, waar nodig, zo makkelijk mogelijk uitwisselen met elkaar? Op 10 september organiseerde de Programmaraad een webinar over hoe we dit gaan bereiken via het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens. Het webinar dient als aftrap en introductie voor een reeks van activiteiten rondom competentiegericht werken en uitwisseling van matchinggegevens. Je kunt het webinar nu terugkijken via de website van de Programmaraad.

In het webinar praten Michel Peters – Projectleider Skills ontologie, Minke Verkerk – Programmamanager VUM, en Inge Willems – Manager Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, je bij over de projecten Skills ontologie en Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens. Het doel van de projecten is om te komen tot een verbetering van uitwisseling van matchingsgegevens en een landelijke standaard voor een gemeenschappelijke taal voor de gehele arbeidsmarkt en het onderwijs. In de komende activiteiten is de inbreng van professionals hard nodig om deze projecten te laten slagen.

Meer informatie

Joram de Does, Beleidsadviseur Cedris
E – jdedoes@cedris.nl
T – 06 – 104 84 834