Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseerde in de maand oktober een aantal inspirerende en interactieve webinars rondom de thema’s werkgeversdienstverlening en passend werk. De professionals die deelnamen aan de webinars bleken de interessante en actuele onderwerpen en vraagstukken en het delen van praktijkvoorbeelden erg waardevol te vinden. Het bood hen nieuwe inzichten om toe te passen in de eigen werkomgeving bij begeleiding van de doelgroep.

Heb je niet kunnen deelnemen aan (een van) de webinars? Lees de verslagen en bekijk de presentaties die zijn getoond tijdens de webinars:

Tijdens de webinars werd voor het eerst gebruikgemaakt van het nieuwe en geavanceerde online platform iChair, waardoor de webinars naar een hoger niveau konden worden getild. Deelnemers aan de webinars kregen daarnaast de mogelijkheid om door te vragen tijdens vervolggesprekken met de deskundige sprekers en workshopleiders. Zij zijn altijd bereid om hun expertise ook na de bijeenkomsten te delen.