Panteia, ZINZIZ en Muzus zijn op zoek naar re-integratiecoaches en jobcoaches die willen deelnemen aan een groepsinterview voor een onderzoek naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching. Met dit onderzoek willen ze meer inzicht krijgen in de oordeels- en besluitvorming van professionals uit verschillende beroepsgroepen in de re-integratierichting en begeleiding bij werk van mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast heeft het onderzoek als doel om de onderlinge dialoog tussen de diverse professionals in de keten over hun afwegingen te stimuleren met als doel om blijvend van elkaar te leren.

Een groepsinterview duurt ongeveer 2 uur en wordt afgenomen door middel van Context Mapping; een techniek uit de cognitieve psychologie waarmee professionals reflecteren op hun eigen context en drempels en motivaties expliciet kunnen worden gemaakt. De groepsinterviews vinden begin oktober digitaal plaats via Microsoft Teams op de volgende data en tijden:

  • Dinsdag 6 oktober 10:00 – 12:00
  • Woensdag 7 oktober 14:00 – 16:00
  • Donderdag 8 oktober 10:00 – 12:00
  • Maandag 12 oktober 14:00 – 16:00
  • Dinsdag 13 oktober 19:00 – 21:00
  • Vrijdag 16 oktober 10:00 – 12:00

Inspiratie en collegiale dialoog als blijk van dank voor deelname

Neem je deel aan een groepsinterview? Dan krijg je niet alleen een financiële vergoeding, maar ook een inhoudelijke, enthousiasmerende ‘vergoeding’. Panteia, ZINZIZ en Muzus bieden namelijk een gratis inspirerende workshop naar keuze aan op een aantal interessante en aansprekende thema’s.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan een groepsinterview? Dan kun je je per mail aanmelden bij Anne Drijvers via a.drijvers@panteia.nl.