Wil je praktijkgericht onderzoek doen naar het bevorderen van werk voor mensen met een arbeidsbeperking? Vraag dan samen met gemeenten, beroepsorganisaties, UWV, werkgeverservicepunt, werkgevers en cliënten een subsidie aan. SBCM kan met je meedenken.

In de afgelopen 20 jaar is veel onderzoek gedaan naar het bevorderen van mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking om bij reguliere werkgevers te kunnen werken. Toch blijkt het lastig deze kennis in de praktijk toe te (kunnen) passen. Bijvoorbeeld omdat de kennis lastig te vinden of onbekend is, of omdat mensen in de uitvoering niet weten hoe ze die kennis kunnen gebruiken in hun manier van werken.

Innovatieve plannen

ZonMw daagt de praktijk en wetenschap daarom uit om met projectvoorstellen te komen, voortbouwend op deze verkregen inzichten. Denk aan praktijkgerichte projecten in de vorm van bijvoorbeeld actieonderzoek, lerende evaluatie, realistische evaluatie en/of living labs waarbij de inzichten toegepast en doorontwikkeld worden in de praktijk. Daarbij staan de volgende uitdagingen centraal:

  • Hoe komen we tot effectieve werkgeversdienstverlening om passend werk te vinden voor mensen met een arbeidsbeperking?
  • Hoe komen we tot effectievere interventies/aanpakken voor werkgevers om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen en/of in dienst te houden? Bijvoorbeeld met inzet van inclusieve technologie?
  • Hoe komen we tot effectievere aanpakken waaronder benaderingswijzen inclusief randvoorwaarden om mensen met arbeidsbeperkingen te vinden, te werven en in dienst te nemen/te houden?

Er is binnen deze subsidieronde budget beschikbaar voor (minimaal) 1 project gericht op arbeidsintegratie van vrouwen met een arbeidsbeperking.

Wie kunnen aanvragen?

Projectideeën moeten worden ingediend door een consortium van minimaal twee gemeenten, een of meerdere werkgever en/of sociale werkbedrijven, een werkgeversorganisatie en beroeps of branchevereniging en een onderzoeksorganisatie. De onderzoeksorganisatie treedt op als hoofdaanvrager.

Data

  • 21 april organiseert ZonMw een online informatiebijeenkomst van 10 tot 11 uur
  • Deadline voor het indienen van ideeën is 7 juni 2022 om 14:00 uur

Heb je interessante ideeën? SBCM en Cedris denken vanuit het Kenniscentrum graag mee, zijn onder voorwaarden bereid om mee te doen aan het te vormen consortium en kunnen zo mogelijk partijen in hun netwerk vragen aan te sluiten. Neem contact op via: info@inclusiefwerkt.nl

Meer informatie vind je op de website van ZonMw.