De komende periode tot en met de zomer heeft het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid een gevarieerd aanbod van kennisbijeenkomsten voor je in petto. Wat dacht je van een bijeenkomst over schuldenproblematiek? Of over uniforme loonwaardebepaling? Voor iedere professional heeft het Kenniscentrum een mooi en divers aanbod. Bekijk het overzicht en meld je snel aan.

Met een variëteit aan kennisbijeenkomsten weet het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid een steeds grotere en diverse groep professionals te inspireren en met elkaar te verbinden. Wij vinden het belangrijk om het kennislandschap verder te ontwikkelen met de resultaten van actuele onderzoeken. Ook organiseren we workshops die meer ingaan op specifieke vraagstukken uit het veld, handelingsvaardigheden, op wijzigingen in wet- en regelgeving of de diverse thema’s met elkaar verbinden.

De komende periode tot en met de zomer hebben we alvast de volgende kennissessies voorbereid. Al deze bijeenkomsten vinden online plaats. Je kunt je alvast aanmelden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

1. Kennisplatform werkgeversdienstverlening: ‘Van werk naar werk met mobiliteitsteams’

In 2021 komen er 35 regionale mobiliteitsteams. Zij gaan mensen die hun werk kwijtraken door de coronacrisis gericht begeleiden bij het zoeken naar een andere baan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten met werkgevers, vakbonden, gemeenten en andere belangenverenigingen. Door de coronacrisis raken veel mensen hun werk kwijt. Maar in andere sectoren is nog wel werk, soms zijn er zelfs personeelstekorten. Daarom gaan gemeenten, UWV, vakbonden en werkgeverspartners intensief samenwerken in mobiliteitsteams om mensen zoveel mogelijk van-werk-naar-werk te begeleiden. Camiel Jansen, programmamanager bij het ministerie van SZW, zal dit toelichten.

Datum: donderdag 29 april van 10:00-11:30 uur
Meld je aan

2. Kenniskring jobcoaching: Alles over gebarentaal op de werkvloer

Als verdieping op de nieuwe e-learning organiseert het Kenniscentrum een workshop over gebarentaal. Wat is haalbaar op de werkvloer en in hoeverre kun je de omgeving gebarenvaardig maken? Wanneer zet je wel en wanneer geen tolk in? Wat is nuttig en wat is nodig? Naast het stellen van aanvullende vragen, kunnen ook allerlei gebaren genoteerd en besproken worden die direct gebruikt kunnen worden en die niet in de e-learning staan. De workshop wordt gegeven door Nienke Fluitsman, expert op dit onderwerp en betrokken bij de totstandkoming van de e-learning. Voorafgaande aan deze workshop vragen we je de (gratis) e-learning te doorlopen. De e-learning duurt ongeveer een uur. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Datum: donderdag 20 mei van 10.00-11.00 uur
Meld je aan

3. Themabijeenkomst Arbeidsparticipatie en Schulden

Financiële problemen vormen vaak een belemmering om aan het werk te gaan of te blijven. Samenwerking tussen de wereld van werk & inkomen en de wereld van de schuldhulp is daarom cruciaal. Hoe deze samenwerking versterkt kan worden, is het onderwerp van deze themasessie. Tijdens de sessie vertelt Liesbeth Verkuyl, docent aan de Hogeschool van Amsterdam, over succesfactoren om tot een goede samenwerking te komen. Daarnaast delen mensen uit de praktijk hun ervaringen. En vertelt Schouders Eronder over de methode die zij hebben ontwikkeld om de samenwerking te verbeteren en hoe je daar als organisatie zelf mee aan de slag kan.

Datum: donderdag 20 mei van 14.00 tot 16.00 uur.
Meld je aan

4. Kennisplatform detacheren: Detacheren van Participatiewet-medewerkers: aan welke knoppen kun je draaien?

Regioplan laat aan de hand van onderzoek zien welke inrichtingskeuzes gemeentes hebben om het detacheringsproces voor Participatiewet-medewerkers in te richten. Zo leer je of je afhankelijk van de doelgroep kiest voor detachering op de lange of korte termijn, hoe je omgaat met de ontwikkeling van de gedetacheerden en welke stappen er volgen nadat de detachering is voltooid. Tijdens de workshop ga je zelf actief aan de slag met de verschillende inrichtingskeuzes.
Deze workshop wordt gegeven door: Adriaan Oostveen, beleidsonderzoek bij Regioplan en Yannick Bleeker, MSc is senioronderzoeker en projectleider bij Regioplan.

Datum: donderdag 10 juni van 10.00-11.30 uur
Meld je aan

5. Kennisplatform passend werk: Uniforme loonwaardebepaling

Vanaf 1 juli 2021 wordt binnen de Participatiewet en de Wajong gewerkt met de uniforme methode voor loonwaardebepaling. Iedereen werkt dus op dezelfde uniforme wijze. Alle loonwaardedeskundigen dienen vanaf dat moment gecertificeerd en geregistreerd te zijn om de loonwaarde te mogen bepalen. Ook is er toezicht en handhaving op de uitvoering van loonwaardebepalingen. Vincent Braun, programmamanager bij Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) geeft in deze workshop een toelichting.

Datum: donderdag 17 juni van 10.00-11.30 uur
Meld je aan

6. Kenniskring jobcoaching: Schuldenproblematiek en de e-learning Werk & Schulden

Voor jobcoaches en andere professionals die de (gratis) e-learning Schuldenproblematiek hebben doorlopen, organiseert het Kenniscentrum op donderdag 16 september van 11.00-12.00 uur een verdiepende sessie. Deze online bijeenkomst wordt verzorgd door Nadja Jungmann (Schulden & Incasso) en Josje Dikkers (Organiseren van Waardig Werk), beiden werkzaam als lector aan Hogeschool Utrecht.

Datum: donderdag 16 september van 11.00-12.00 uur
Meld je aan