Als werkleider heb je te maken met een veranderende samenstelling van medewerkers en cliënten. Naast SW-medewerkers begeleid je bijvoorbeeld schoolverlaters van het VSO en PrO, medewerkers uit de Wajong en Participatiewet en wellicht ook statushouders. In de training De werkleider Participatiewet-proof leer je hoe je deze brede en steeds veranderende doelgroep het beste kunt begeleiden. In 2019 organiseerde Vidar voor de eerste keer de training De werkleider Participatiewet-proof. De deelnemers waren zo enthousiast dat dit jaar een nieuwe training voor de overige begeleiders en leidinggevenden werd gegeven.

De eerste trainingsdag vond plaats op 18 mei 2021. Een gevarieerde lesgroep met deelnemers van Vidar, openbare ruimte Beek, openbare ruimte Stein, MTB en Annex gingen aan de slag. ‘Tijdens de vier trainingsdagen leerden we hoe we mensen uit de doelgroepen kunnen stimuleren om zelf zaken aan te pakken en te regelen, hoe we weerstanden kunnen ombuigen in positief gedrag en hoe we mensen met een psychische aandoening het beste kunnen begeleiden. De laatste trainingsdag was gericht op agressie- en conflicthantering waarbij ook een trainingsacteur werd ingezet. Zowel de trainers als de deelnemers kijken terug op een leerzame en geslaagde training. Ook de gemengde samenstelling van de groep is als positief ervaren’, zegt een loopbaan- en opleidingsadviseur van Vidar.

Over de training De werkleider Participatiewet-proof

De training De werkleider Participatiewet-proof wordt verzorgd door John Oude Avenhuis en Erik Derks van AOC-Oost en wordt op aanvraag incompany gegeven. Aan het eind van de training heb je meer:

  • inzicht in de nieuwe, vooral coachende rol van een werkleider;
  • kennis van methodieken die helpen om zelfsturing, eigen regie en geloof in eigen kunnen van medewerkers of cliënten te stimuleren;
  • handvatten om weerstanden om te buigen in een positieve houding;
  • kennis van de begeleiding van mensen met een psychische aandoening.

Aanmelden

Ben je zelf geïnteresseerd in de training? Maak je belangstelling kenbaar door een mail te sturen aan info@inclusiefwerkt.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina van de training De werkleider Participatiewet-proof.